full
border
#666666
http://agiltledarskap.se/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://agiltledarskap.se/
#709c3e
style3
+46 587 559011

Medarbetarskap

Använd formuläret när Du vill ha kontakt/anmäla intresse eller lämna synpunkt!


Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Omvärlden ställer allt större krav på anpassningar av företag och organisationer. Alla medarbetare måste vara beredda på att möta nya krav i den direkta kontakten med kunder och brukare. Ledarskap och medarbetarskap är kompletterande och i praktiken innebär utveckling av medarbetarskap också större anvarstagande och mer engagerade medarbetare. I en komplex oförutsägbar värld måste medarbetare i hela organisationen bidra genom att kunna hantera oväntade problem och behov tillsammans. Centrala chefsfunktioner kan inte leda genom att i detalj påverka varje skeende utan måste skapa strukturer och handlingsutrymme för medarbetarna att själva lösa sina uppgifter. Chefens roll blir mer av att undanröja hinder för samverkan, skapa ramar och handlingsutrymme som innebär att medarbetare i organisationen överbryggar svårigheter och motstånd som kräver samverkan mellan fler organisatoriska enheter och andra intressenter.

 

I företag och organisationer behöver mål, kunskap om sammanhang, respekt och ömsesidig förståelse utvecklas hos alla. Ett medarbetarskap där tryggheten finns i det egna jaget och viljan att aktivt hitta lösningar och testa nya förhållningssätt både för att utveckla sig själv och verksamheten förutsätter att ledningen/chefen också inte bara välsignar en sådan utveckling utan aktivt medverkar. Att utveckla medarbetarskapet är således en process som både chefer och medarbetare deltar i tillsammans. En successiv utveckling av förståelse, förhållningssätt och medvetande ger lust och energi för engagemang i de gemensamma målen. Medarbetarskap, kan då bli en viktig framgångsfaktor i organisationens utveckling.

 

Ett utvecklat medarbetarskap är en av de viktigaste faktorerna i moderna företag. Det personliga ledarskapet, dvs ledarskapet över mig själv, självkännedomen och medvetenheten om helheten utgör grunden för allt ledarskap, både för chefer och medarbetare. Vi ser därför medarbetarskap utifrån perspektiv som:

 

  • Hur jag leder mig själv
  • Hur jag ökar min självkännedom
  • Hur jag skapar resultat
  • Hur jag skapar resultat i samverkan med andra
  • Förhållanden mellan helheten och min del i den
  • Hur effektiv kommunikation kan utvecklas
  • Hur vi bibehåller och förstärker gemenskapen

 

Utveckling av medarbetarskap leder till ökad mognad och effektivitet för både verksamhet och individ.

default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off