full
border
#666666
http://agiltledarskap.se/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://agiltledarskap.se/
#709c3e
style3
+46 587 559011

Leadership Agility 360

Använd formuläret när Du vill ha kontakt/anmäla intresse eller lämna synpunkt!


Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Nej, det handlar inte om dressyr eller agility för hundar…

Den framtida utvecklingen blir allt svårare att förutsäga. Tre djupa trender har blivit tydliga de senaste 20 åren och kommer sannolikt att fortsätta påverka vår vardag:

 

– Förändringstakten ökar.
– Graden av komplexitet ökar.
– Vi blir alltmer beroende av vår omvärld och dess aktörer.DalaLA360

 

För att vara framgångsrika behöver alla organisationer bli alltmer flexibla – agila – duktiga på att anpassa sig på olika sätt och utveckla ett agilt ledarskap. Agilt ledarskap är redan idag en nyckelkompetens för framgång. Men för de flesta organisationer stannar kunskapen om det förhållandet vid en ambition – utan egentliga metoder eller verktyg. Det i sin tur leder till att det ”agility gap” som finns hos de flesta organisationer bara växer.

 

Leadership Agility 360 är ett unikt instrument och ledarutvecklingsprogram som bygger på mångårig forskning. Två av huvudgestalterna för den är Bill Joiner och Stephen Josephs som 2007 utkom med sina sammanfattande rön i boken Leadership Agility – Five Levels of Mastery. Sedan dess har ledare världen över använt deras rekommendationer och metoder för att utveckla sig själva och sina organisationer.

 

Instrumentet syftar till att bedöma ledarskapet hos chefer med hjälp av 360-gradersmetodik. Resultaten är helt inriktade på att skapa individuella utvecklingsprogram. Just den kvaliteten skiljer Leadership Agility 360 från många andra ledarutvecklingsmodeller. Men även själva bedömningssmetodiken skiljer sig. De psykometriska värdena för instrumentet är mycket goda för att inte säga enastående. Rätt använt blir detta ett kraftfullt verktyg, vilken organisation man än använder det i.

 

Leadership Agility 360 är unikt och det instrument, som bäst anpassats till den värld vi lever i just nu.

 

Vill du veta mer om LA 360 – kontakta oss så berättar vi mer!

 

default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off