full
border
#666666
http://agiltledarskap.se/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://agiltledarskap.se/
#709c3e
style3
+46 587 559011

Ledarskap

Använd formuläret när Du vill ha kontakt/anmäla intresse eller lämna synpunkt!


Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Tilltron till humankapitalet, det vill säga att de mänskliga resurserna är avgörande för resultatet, genomsyrar vårt arbete. Utgångspunkten är bland annat forskning som visar att det finns tydliga samband mellan ett bra ledarskap å ena sidan och lönsamhet och framgång å den andra.
Vår målsättning är att utgöra ett stöd för människors utveckling och samtidigt skapa mesta möjliga effektivitet, produktivitet och kvalitet genom en hälsosam och välmående arbetsplats.Ledarskap är ett av företagets – organisationens viktigaste verktyg. Därför är utveckling av ledarskap en av de viktigaste utvecklingsaktiviteterna. Ett personligt ledarskap, dvs ett ledarskap över mig själv, med god självinsikt, utgör grunden för allt ledarskap. Vi ser på ledarskapsutveckling utifrån följande perspektiv:

Rekrytering/Urval
– Vi har ett väl genomtänkt ”asessment center” med några av de vassaste instrumenten för urval.
Ledarskap
– Utbildning och träning för ledare.
Vi bygger vår utbildning på vetenskaplig grund. Coachning är en del av vårt ledarutvecklingsprogram.
Grupputveckling
– Den psykosociala arbetsmiljön är avgörande för organisationers och gruppers funktion. Nyckeln till hälsa hos en organisation kräver mer än gymkort.
Individutveckling
– Som individ behöver du utvecklas vare sig du är ledare eller underställd. Vi har verktygen för allas utveckling.

 

Leadership Agility – fostrar agila ledare
Agila ledare är moderna ledare, som bättre behärskar den förändringsintensitet och turbulenta omvärld som de flesta organisationer är utsatta för. Hur ”agil” en ledare behöver vara bestäms av faktorer som
förändringsintensiteten hos organisationen och dess omgivning
hur hur beroende man är av samverkan med andra än den egna organisationen

Övergång eller transformation från en nivå till en annan kan vara ett fokus för ledarutveckling på individuell nivå men det kan också handla om att stärka den ledarstil som med framgång kan användas för de aktuella uppgifter man har. (Se mer om agilt ledarskap)

Utvärderingsverktyget LA 360 banar väg för en detaljerad och systematisk utvecklingsplan för varje ledare. Verktyget kan också hjälpa till att utvärdera vilka uppgifter som passar en specifik ledare bäst.

De överordnade förmågor som enligt forskningen bör tillmätas störst betydelse för utveckling av agila ledare är

– Förmågan att hålla betydelsefulla personliga samtal
– Förmågan att leda förändring
– Förmågan att leda teamet

Hur en ledare klarar detta bestäms av förmågan att agera effektivt i samband med olika aktiviteter och situationer som man ställs inför i sitt arbete. Dessa utvärderas i åtta olika dimensioner i det utvärderingsinstrument, LA 360, som används som grund för den individuella utvecklingsplanen. Utvecklingsplanen är det individuella analys- och måldokument som tillsammans med kvalificerad coaching syftar till att utveckla ledarskapet mot överenskomna mål.

Leadership Agility används framgångsrikt över hela världen. Ramverk och utvärderingsinstrument finns tillgängligt på engelska vilket kan underlätta för företag med internationella etableringar. Svenska konsulter inom Leadership Agility ingår i ett internationellt nätverk med över 200 konsulter. Vi som arbetar inom det svenska nätverket kan alltså erbjuda våra tjänster över hela världen utifrån samma forskningsbaserade ramverk.

 

 

default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off