full
border
#666666
http://agiltledarskap.se/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://agiltledarskap.se/
#709c3e
style3
+46 587 559011

Visionsarbete

Använd formuläret när Du vill ha kontakt/anmäla intresse eller lämna synpunkt!


Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Visionen måste hållas isär från missionen eller uppdraget dvs företagets, affärsområdets eller avdelningens konkreta bidrag till den gemensamma visionen. Strategin, den utstakade bästa vägen för att utföra uppdraget, och målen, de mätbara milstolparna som säger oss om vi åstadkommer resultat, är också något annat.

 

För att kunna svara på frågan hur en bra vision ska formuleras är det viktigt att ha klart för sig syftet med visionen. Man kan urskilja tre huvudsyften:

 

En vision ska motivera
Visionen är anledningen för medarbetarna att gå till jobbet. Det som gör arbetet meningsfullt. En mening bortom lönekuvertet. En tro på att om vårt företag inte fanns så skulle världen bli lite fattigare. Om företaget lyckas väl kommer även kunderna att känna sig motiverade, ställa upp för företaget och vara lite uthålligare.

 

En vision ska inspirera
En bra vision inpirerar till förändring. I visionen finns näringen till de förändringar som du som ledare eller medarbetare bidrar till att förverkliga. Den företagsekonomiska ekvationen för att ett affärsdrivet företag ska gå bra är enkel. Kunderna ska vara villiga att betala mer för en vara eller en tjänst än vad den kostar att producera. För alla affärsdrivande företag är det centralt att hitta det där lilla extra som skiljer företagets varor eller tjänster från konkurrenternas och gör de lite mer värda. I en bra vision hittar du kärnan i det mervärdet.

 

En vision ska visa vägen
En bra vision fungerar som en kompass. Den blir något för medarbetarna att hålla sig till när de undrar var de ska och inte minst när de med sitt bidrag ska se till att företaget tar sig dit. Det traditionella industriföretaget där medarbetarna styrdes med en tydlig ordergivning och en hierarkisk struktur finns inte längre. Det moderna kunskapsföretaget består av individer som i hög grad bestämmer själva vad de ska göra och tar ett personligt ansvar för att deras arbete ligger i linje med de övergripande målen. Denna förändring ställer höga krav på ett förändrat ledarskap men trots detta agerar många ledare som om det gamla hierarkiska systemet fortfarande skulle fungera. En ledare i ett modernt kunskapsförtag måste lära sig att hantera det visionsorienterade ledarskapet – förmågan att utrusta sina medarbetare med en kompass och få hela företaget att gå åt samma håll.

 

default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off