full
border
#666666
http://agiltledarskap.se/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://agiltledarskap.se/
#709c3e
style3
+46 587 559011

Business Model Canvas – Affärsmodellering

Använd formuläret när Du vill ha kontakt/anmäla intresse eller lämna synpunkt!


Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Vad kan vara bättre än en gammal beprövad modell för affärsplanering? Nja, frågan kanske skulle ställas annorlunda. Affärsplaner och det sätt vi dokumenterar dem för våra intressenter har fortfarande ett stort berättigande. När det gäller processen fram till en affärsplan kan den dock hanteras på många olika sätt. Affärsmodellen är central. Det kanske vanligaste sättet att ta fram affärsplanen är en eller ett fåtal personer i företaget är involverade. Med den ökande förändringshastigheten – en i förhållande till dåtid relativt turbulent miljö för många företag, krävs snabbare och mer frekventa uppdateringar av affärsplanen. En ibland skissartad snabbt ihopsatt affärsplan kan vara att föredra eftersom man ofta måste omvärdera på grund av omvärldsförändringar. Det har också alltmer visat sig framgångsrikt att engagera fler i affärsmodell- och affärsplanearbetet.

 

Idérikedom och kreativitet är en ännu mer åtråvärd kvalitet i allt arbete för att möta konkurrensen, Att engagera fler i och utanför organisationen kan vara ett sätt att bättre ta till vara sådan kompetens. Det krävs dock ett nytänk kring processen som ska leda fram. Liksom för agila processer i andra sammanhang måste ledarskap, engagemang och ansvarstagande också införlivas i affärsutvecklingsarbetet. Det var också bakgrunden till framtagningen av Business Model Canvas.

 

Svårt? Nej, vi hjälper dessutom gärna våra kunder att hitta rätt. Utifrån en workshop på ett par timmar förenklas förståelsen och användandet väsentligt. Ett helt nytt verktyg för att utveckla sina affärsmodeller kan införlivas i din organisation på någon dag! Vi designade modifierad variant av Business Model Canvas. Omvärldens påverkan är en av grundorsakerna till framtagningen av den ursprungliga canvasmodellen. Men omvärldens påverkan hade ingen egen plats i modellayouten. Därför lade vi till en egen rubrik ”Omvärld” – allt för att inte tappa bort vårt fokus på hur omvärldsförändringarna påverkar oss.

Vill ni ha vår modellayout? – skicka en förfrågan till oss så skickar vi den till er.

 

Business Model Canvas är ett verktyg för att beskriva, analysera och designa affärsmodeller som blivit väldigt uppskattad över hela världen. Ska man kort definiera en affärsmodell kan man säga att det är ”den logiska grunden för hur en organisation skapar, levererar och tar till vara värden”.

 

För vem? För kunden och för oss själva förstås. Vi skapar värden genom att erbjuda lösningar på våra kunders problem. Är de beredda att köpa våra erbjudanden levererar vi och skapar därigenom värden för oss själva (intäkter).


Processen tar dig fram
Vid sidan av modellen har vi utvecklat en process som förbereder deltagande personer i arbetet. Arbetsgången är enkel men innehåller några viktiga steg, som vi funnit viktiga i arbetet. Att vara kreativ kan vara ganska krävande. Man måste oftast arbeta sig fram till det kreativa stadiet. Erfarenhet och forskning visar att det oftast inte är de första spontana idéerna som blir de bästa. Att ta sig till de riktigt goda idéerna är alltså ett arbete i sig och kräver en för det ändamålet anpassad process.

 

Business Model Canvas kan tillsammans med våra genomtänkta processer ge organisationen möjlighet att ta affärsutvecklingsarbetet till nya produkt- och tjänsteidéer och beskriva dem på ett visuellt, enkelt, engagerande och lättfattligt sätt. Överskådligheten och systematiken öppnar vägen för ett brett deltagande och användande av många personers kompetens och kreativitet – ett steg mot agil affärsutveckling.

 

 

 

Så här ser Business Model Canvas ut i vår tappning:
ReducBMCSWE_AGILv4_1

default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off