full
border
#666666
http://agiltledarskap.se/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://agiltledarskap.se/
#709c3e
style3
+46 587 559011

Affärsplanering

Använd formuläret när Du vill ha kontakt/anmäla intresse eller lämna synpunkt!


Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Affärsplanen är resultatet av företagets samlade affärsutvecklingsprocess. Den utgör ett av huvuddokumenten för att beskriva företagets närmaste planer för samtliga intressenter inom som utanför företaget. Affärsutvecklingsarbetet leder fram till affärsplanen genom ett antal delprocesser och sammanfattas slutligen i en affärsplan som kan ha  följande innehåll:

 

– Sammanfattning
– Omvärldsanalys
– Internanalys
– Konkurrentanalys
– Affärsidé
– Mål
– Strategier
– Organisation
– Ekonomi
– Resurser och behov
– Handlingsplaner
– Rapporter och uppföljning

 

Hur man gör affärsplanen kan variera. Vi gillar när många i verksamheten deltar i processen. Då ökar engagemang och motivation att genomföra planer som är en följd av arbetet. Vår insats kan vara att anvisa vägen fram, föreslå en lämplig process och hjälpa till i arbetet med att ta fram affärsplanen. Kontakta oss för mer information. Se våra utbildningar i Affärsutveckling.

default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off