full
border
#666666
http://agiltledarskap.se/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://agiltledarskap.se/
#709c3e
style3
+46 587 559011

Mission

Använd formuläret när Du vill ha kontakt/anmäla intresse eller lämna synpunkt!


Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande


Vi vill att fler upptäcker
möjligheterna med…

…att bygga på vetenskaplig grund
– Vetenskapliga metoder hjälper oss att komma lite längre. Men Ibland är det
ändå den erfarenhetsbaserade kunskapen som visar vägen.

…att fokusera på effekter
– Utbildning och träning måste leda till positiva mätbara effekter. Beprövad
erfarenhet och evidens för använda metoder hjälper om man vill nå sådana
resultat. Business Model Canvas och Leadership Agility
är baserade på senaste
forskningsrön
men har också redan bevisat sig i sina repektive sammanhang.


…att påverka individers utveckling och kreativitet
– Den psykosociala arbetsmiljön styr individers välbefinnande och kreativitet.
Ledare och medarbetare påverkar arbetsmiljön. Det finns samband mellan
ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö och företags framgångar.

…att använda beprövade/validerade metoder t ex vid urval
– Många tror fortfarande att intuition räcker i urvalsprocessen. Vi vet att det är fel.
Att lita på första intrycket är en välspridd tumregel som inte har stöd i forskning.

…att ta mer aktiv hänsyn till att vår värld och omvärld förändras allt snabbare
– Hur vi hanterar t ex organisation, ledarskap, produktionssystem, kvalitetsarbete och konkurrenssituationen  behöver ständigt förändras. Att använda AGILA METODER och LEAN är exempel på hur vi hjälper våra kunder att möta .

förändringsbehoven.

default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off