10
mar

I många organisationer längtar personalen efter delaktighet. I spåren på det går organisationen miste om motivation och engagemang som verkar i linje med verksamhetens mål. Alla har ett ansvar för att skapa den framgång man strävar efter i en organisation. Men i många organisationer fastnar ansvarstagandet hos personalen på en oförmögen ledning. En nyckel som […]