full
border
#666666
http://agiltledarskap.se/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://agiltledarskap.se/
#709c3e
style3
+46 587 559011

Nyheter

07
sep

Omkring 300 konsulter världen över använder det forskningsbaserade ledarutvecklingsprogrammet Leadership Agility. Efter mångårig forskning lanserade de båda forskarna Bill Joiner & Stephen Joseph sin banbrytande idé om hur ledarutveckling bör hanteras om man ska följa med i den turbulenta och snabbrörliga miljö som både företag och offentliga organisationer lever i idag. Sedan 2006 när man […]

24
apr

Att omfamna det agila genom att ändra rutiner och procedurer är bara halva vägen. Precis som för Lean är Agile mer av kultur är procedur. En kulturförändring är svårare eftersom den innebär beteendeförändring när det gäller att möta förändringar. Beteendeförändring som bygger på nya förhållningssätt och värden som gör att organisationen möter förändringar med nytänkande […]

03
apr

Att organisera och driva förändring i små organisationer kräver inte alltid samma insatser som i stora organisationer. Kanske inte så svårt att förstå men ändå viktigt att påpeka. Att välja metoder och arbetssätt utan tanke på den miljö som man verkar i är lite blåögt och aningslöst. Det gäller också agilt. Agilt ledarskap i en […]

26
mar

För att skapa en tydlig modell för utveckling av Leanledarskap eller Agilt ledarskap behöver flera frågor arbetas igenom, besvaras, förankras samt omsorgsfullt kommuniceras i organisationen. Den ena utgångspunkten är då att ta reda på vilken typ av ledare företaget har för närvarande. Den andra är att lägga handlingsplaner för att nå dit man vill – […]

26
mar

Vilka färdigheter behöver du? Vilka krav kan du förvänta dig? Var står vi idag? För att på ett hållbart sätt lyckas med Lean eller agila förhållningssätt måste det finnas beteendemönster och ledarförmåga, som är anpassad till dessa. Ledarutveckling kan utformas mot en konkret kravprofil som överensstämmer med principer för Lean och agil organisering. Frågan är […]

21
mar

Kravet på organisationens möjlighet att anpassa sig till omvärldsförändringar ökar. Yrkesroller förändras i snabb takt. Lärande organisation sätts alltmer i system både bland företag och myndigheter. Bakom förändringarna ligger en hårdnande global konkurrens samt en snabbare utveckling och förändring i samhället. Behovet av en kompletterande organisationsform, som projektets, har blivit mer och mer påtaglig. Vissa […]

19
mar

Aktuell forskning säger: ”Det finns en mycket stor potential i att skapa utrymme för medarbetare att engagera sig i målmedvetet och långsiktigt förändringsarbete. Vad som krävs för att detta skall fungera är ett arbetsklimat som präglas av ett ömsesidigt förtroende, kontinuitet, professionalism och en grundläggande respekt för mänsklig mångfald.”   Det är en bra sammanfattning […]

15
mar

Lean är inget nytt. Men det har bevisat sin styrka genom att överleva i årtionden. Att vi upplever litet av en renässans just nu och under de senaste åren är således ingen tillfällighet. Erfarenhet av kvalitetsutveckling och arbete med Lean under många år både i tjänsteproduktion och i industriföretag, talar sitt tydliga språk.   Lean […]

15
mar

Vilken ledarkultur behöver vi – och vilken har vi? Hur ser ett effektivt ledarskap ut i vår organisation?   Många organisationer ägnar mycket lite tid eller reflektion över frågor av den arten. Ledarkulturen bör harmoniera med organisationens värdegrund, visioner och strategier. Allt förstås anpassat till den miljö och de uppgifter som faller på organisationen och […]

default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off