full
border
#666666
http://agiltledarskap.se/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://agiltledarskap.se/
#709c3e
style3
+46 587 559011

Leankunskap

Lean är inget nytt. Men det har bevisat sin styrka genom att överleva i årtionden. Att vi upplever litet av en renässans just nu och under de senaste åren är således ingen tillfällighet. Vi har många års erfarenhet äv kvalitetsutveckling och har arbetat med Leanbegreppen under många år i  både i tjänsteproduktion och i industriföretag.

images_Bilderweb_spelomgwebbalgi

Lean har rönt många framgångar världen över. Anknytningen till aktuell forskning har dock varit bristfällig. Därför har vi sett möjligheter att utveckla konceptet vidare den vägen. Vi tar tar fasta på år av erfarenhet men också på tillämpbar forskning. En viktig faktor som skiljer tjänstesektorn från annan verksamhet är att produkten inte är en vara utan en tjänst.
Tjänsteföretaget resurser handlar om tid. Man kan till och med säga att man p
roducerar tid – med syfte att utföra tjänster. Men det gäller i lika hög grad för tillverkande industri. Med den utgångspunkten spelar inte verksamhetens art någon roll. Vi vet att ledarskap är en nyckelfaktor för framgång med Lean.

Vi utgår från färdig litteratur och eget material när vi utbildar i Lean förbättringsarbete. Introduktion till Lean kan genomföras med vårt Leanspel. Det har varit det första positiva mötet med Lean för hundratals medarbetare!

default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off