15
mar

Lean är inget nytt. Men det har bevisat sin styrka genom att överleva i årtionden. Att vi upplever litet av en renässans just nu och under de senaste åren är således ingen tillfällighet. images_Bilderweb_spelomgwebbalgi

Erfarenhet av kvalitetsutveckling och arbete med Lean under många år både i tjänsteproduktion och i industriföretag, talar sitt tydliga språk.

 

Lean LEANTEMPELSVhar rönt många framgångar världen över – men också många misslyckanden. Anknytningen till aktuell forskning har varit bristfällig. Att ta fasta på år av erfarenhet och dessutom se bekräftelser i aktuell forskning ökar inte bara trovärdigheten utan minskar också risken för misslyckanden. Några av forskningsrönen indikerar det många har haft på känn – nämligen ledarskapets betydelse för framgång i Leanarbetet.Lean har sitt definitiva ursprung i industrin – framförallt i bilindustrin. På senare tid har dock införande av Lean skett i än större utsträckning inom tjänstesektor. En viktig faktor som skiljer tjänstesektorn från tillverkningsindustrin är att produkten inte är en vara utan en tjänst. Tjänsteföretagets resurser handlar om tid. Man kan till och med säga att man producerar tid i en tjänsteverksamhet.

Verksamhetens art spelar egentligen ingen roll för principerna som sådana. Köbildning – sådant som bör elimineras, finns både inom tjänsteproduktion och tillverkning.Men den kanske viktigaste iakttagelsen som uppenbarat sig bara de senaste åren, är insikten om ledarskapets betydelse. Ledarskap är en nyckelfaktor för framgång med Lean.

Söker du en svensk bok som kopplar Lean till ledarskap och forskning? LÄS MER HÄR

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *