full
border
#666666
http://agiltledarskap.se/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://agiltledarskap.se/
#709c3e
style3
+46 587 559011

Leadership Agility

Använd formuläret när Du vill ha kontakt/anmäla intresse eller lämna synpunkt!


Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Aktuella utbildningar – Agilt ledarskap:

Introduktion till Agilt ledarskap   ½ dag
Seminariet vänder sig till dig som är chef och söker en ny helhet i ditt ledarskap. Du kan vara både erfaren och ny som chef eller bara intresserad. Seminariet ger dig möjlighet att utvärdera och överväga ett nytt sätt att ta dig an din personliga utveckling som ledare.

Utveckling av Agilt ledarskap I   2 dgr + individuell uppföljning 10 tim
Utbildningen är det första steget i din personliga utveckling som ledare med agilt ledarskap i fokus. I utbildningen ingår ett test som ligger till grund för din individuella utvecklingsplan. Efter kursen har du en egen utvecklingsplan för de närmaste månaderna. Om du vill kan du bygga på med individuell coaching efter kursen.

Fördjupningskurs Agilt ledarskap II   2 dgr
Utbildningen bygger på din egen utvecklingsplan. Under kursen genomförs bland annat seminarier i grupp där deltagarnas erfarenheter från tillämpning av de egna utvecklingsplanerna är i centrum.

Gör din intresseanmälan för utbildning i Agilt ledarskap här!

 

Behovet av flexibla, smidiga – agila ledare
Den framtida utvecklingen är allt svårare att förutsäga. Två väl etablerade trender kan vi dock förutsäga med stor säkerhet:

Förändringstakten kommer att fortsätta öka, och graden av komplexitet och ömsesidigt beroende kommer att fortsätta att växa.

I över ett decennium har förändringsexperter, talat om behovet av att utveckla ”agila” företag – organisationer som har förmåga att förutse och reagera snabbt på förändrade förutsättningar genom att te x utnyttja högproduktiva interna och externa relationer.

För att ha varaktig framgång, behöver företag utveckla en nivå av organisatorisk ”vighet” som matchar den ökande graden av förändring och komplexitet i omvärlden. Men för de allra flesta företag är en fullfjädrad strategisk och operativ vighet fortfarande mer en ambition än en verklighet. En av de stora orsakerna till detta fortsatta ”agilitets gap” är behovet av att utveckla mer flexibla, agila ledare.

Inspirationen till våra ledar- och medarbetarprogram hämtar vi från de senaste rönen inom forskning kring ledarskap och medarbetarskap. En av de viktigaste nya influensgivarna är ”Leadership Agility”. Utvecklingen bygger på mångårig forskning som kan ses som en naturlig och viktig anpassning till de förutsättningar som vuxit fram de senaste decennierna.

De centrala forskningsresultaten redovisades 2007 och har sedan dess legat till grund för utvecklingen av modeller och verktyg som testats och validerats på ett stort antal ledare och organisationer i USA och Europa i första hand. De båda forskarna som ursprungligen skapade ramverket Bill Joiner och Stephen Josephs, sprider nu sina rön till andra – mer information finns också på http://www.changewise.biz/. Erfarenheter från användningen av ramverket och instrumentet Leadership Agility 360 har visat att kulturskillnaderna mellan olika delar av världen inte har någon avgörande betydelse för effektiviteten eller användbarheten av de grundläggande forskningsrönen eller det validerade instrumentet.

360-graders ”assessment tool”
Inom konceptet finns instrumentet för att bedöma ledares utvecklingsbehov. Utgående från ett helt nytt 360-gradersverktyg kan man med hjälp av detta skapa individuella, gruppvisa och organisatoriska utvecklingsplaner betydligt effektivare än annars. Det validerade instrumentet jobbar med 24 ”items” (frågeområden) som har visat mycket god träffsäkerhet när det gäller att mäta de specifika förmågor det är avsett för. 

Såväl offentlig verksamhet som privat
Bakgrundsfaktorerna som lett fram till ramverket gäller både organisationer inom offentlig verksamhet och privata företag. Konkurrenssituationen som man ofta hänvisar till i affärsdrivande verksamheter är en del av de drivande faktorerna bakom snabb förändringstakt, komplexitet och ömsesidigt beroende. Men komplexitet, beroenden och förändringstakt är lika aktuella för offentliga verksamheter, som ju har att verka i ett samhälle under global påverkan på en mängd områden. Problemen och utmaningarna har olika karaktär och innehåll men de drivs av de komplexa samband som hela samhället är utsatt för.

Vill du veta mer om detta högst aktuella, kraftfulla verktyg för ledarutvecklingen i din verksamhet? – Kontakta oss! Läs mer om Leadership Agility 360

Mer om rådgivning inom ledarskap och Leadership Agility

default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off