26
mar

Vilka färdigheter behöver du?

Vilka krav kan du förvänta dig?Forskn-hat-identifierat

Var står vi idag?

För att på ett hållbart sätt lyckas med Lean eller agila förhållningssätt måste det finnas beteendemönster och ledarförmåga, som är anpassad till dessa. Ledarutveckling kan utformas mot en konkret kravprofil som överensstämmer med principer för Lean och agil organisering. Frågan är då vilka färdigheter och krav som ska känneteckna en Lean & Agil ledare?

Det båda amerikanska forskarna Bill Joiner och Stephen Josephs sammanfattade redan 2006 forskning som visade vilka färdigheter, som en agil ledare kunde tänkas behöva. Forskningen ledde fram till ett ramverk för ledarutveckling som man kallade Leadership agility.

I forskningen bakom Leadership Agility upptäckte man att den operativa leanledaren kunde definieras utifrån det som kännetecknar en måldrivande ledare, ”Achiever” eller ”Presterare”. Ramverket beskriver på ett utförligt sätt profilen på den ledare som åsyftas.

Senare utveckling av ett bedömningsverktyg gav forskningen kring ramverket rika möjligheter att bekräfta de rön, som de båda forskarna redan tidigare gjort. Adekvata ledarskapsnivåer kan med hjälp av bedömningsverktyget både identifieras och finna konkreta vägar att utvecklas. Idag finns omfattande erfarenheter från otaliga ledarutvecklingsinitiativ som bekräftar ramverkets och bedömningsverktygets funktionalitet.

Under 2014 publicerade jag boken Lean & Agil ledare, praktisk teori för förändringsledarskap. Där sammanfattar och förklarar jag i stora stycken innebörden av deras forskning och ger dessutom praktiska ingångar till utvecklingsprogram för ledare som vill utveckla sitt ledarskap mot ett mer Lean & Agilt förhållningssätt.

Den agila rörelsen är idag omfattande – intressant är att den idag också har ganska omfattande forskningsanknytning.

 

 

 

 

0 No comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *