16
dec

Chef, ledare eller medarbetare – ingen kan bestämma villkoren på egen hand. En bra chef utgår från de gemensamma målen för verksamheten och försöker utifrån dem anpassa sitt ledarskap så att det blir så effektivt som möjligt för att uppnå målen på ett hållbart sätt. Det innebär ofta att förändra sitt ledarskap på olika sätt. Inte minst därför att förutsättningarna för verksamheten, målen och situationen i sig ständigt kräver det.

Förändringsledning innebär inte bara att ändra betingelserna för medarbetarna. Som ledare behöver du själv utvecklas så att du kan möta nya utmaningar och krav på effektivast möjliga sätt. Ledarutveckling handlar därför väldigt mycket om att skaffa sig eller förbättra sin förmåga att hantera olika situationer – att utveckla sina kompetenser och att ta till sig nya attityder och beteenden som leder till effektivare måluppfyllelse. Är du beredd att ändra ditt beteende för det gemensamma bästa? I så fall behöver du en genomtänkt plan för att skrida till verket.

Din väg kan beskrivas med följande översiktliga steg.

Förändringspratet

 

Tankar böjar formas kring en möjlig förändring och när du kommit så långt att du bestämt dig eller formulerat ett mål för ditt beteende är det dax att konkretisera själva förändringen och hur du tänker att sen ska gå till.

Här är några relevanta frågor som du då bör bearbeta:

  • Hur kan du lära dig känna igen situationer där du borde ändra ditt beteende?

Sikta in dig på de beteenden som får den största effekten. Undersök omständigheterna vid situationer där andra beteenden är dina normala, reflexmässiga beteenden vore mer effektiva – för att uppnå de mål du arbetar för. Gapa inte efter för mycket utan ringa in ett eller ett fåtal beteenden som du vill ändra. Lär dig känna igen typiska situationer där du vill ändra ditt beteende.

Identifiera ditt nuvarande beteende och det du syftar till att utveckla och beskriv dem med egna ord …”I situationer som…brukar jag normalt bete mig så här – i framtiden vill jag att mitt beteende istället ska vara så här…”

Försök känna igen de känslor som styr ditt beteende i sammanhanget. Beskriv vilka situationer som är typiska för ditt beteende. Försök hitta specifika ”triggers” som drar igång ditt gamla beteende.

  • Vad bör du göra för att få uppriktig och öppen återkoppling från dina medarbetare och närmaste kollegor?

Be andra om hjälp med din utveckling – personer du litar på. Inget är effektivare är att låta nära medarbetare och kollegor delta i din utveckling. Var öppen med dina brister och vart du vill med förändringen – du ökar samtidigt din trovärdighet.

  • Vilket tidsperspektiv bör du ha om du ska utveckla en hållbar beteendeförändring?

Beteendeförändringar tar tid – även om du arbetar målmedvetet med dem. Håll regelbundna uppföljningar. Använd återkoppling som en naturlig del i ditt ledarskap. Erfarenhet och forskning visar att uthållighet är nödvändig för att lyckas. Ett halvt till ett och ett halvt år är ofta en nödvändig tidshorisont om du vill nå ett hållbart resultat.

  • Hur ser din utvecklingsplan ut?

Tänk igenom olika steg i din plan. Etappmål underlättar. Skriv ner din plan och återkom till den varje vecka eller oftare. Identifiera ditt nuvarande beteende och det du syftar till att utveckla och beskriv dem med egna ord …”I situationer som…brukar jag normalt bete mig så här – i framtiden vill jag att mitt beteende istället ska vara så här…” Beskriv de steg du kommer att ta i din plan. Skriv ner allt i ett dokument som du då och då plockar fram. Notera misslyckanden och framsteg – för dagliga anteckningar. Glöm inte att en personlig coach kan vara en väg som tar dig snabbare till målet!

Lycka till!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *