26
mar

För att skapa en tydlig modell för utveckling av Leanledarskap eller Agilt ledarskap behöver flera frågor arbetas igenom, besvaras, förankras samt omsorgsfullt kommuniceras i organisationen.

Den ena utgångspunkten är då att ta reda på vilken typ av ledare företaget har för närvarande. Den andra är att lägga handlingsplaner för att nå dit man vill – antingen genom att till exempel utveckla ledare eller att rekrytera ledare med rätt kompetens. Genom forskning vet vi att nära hälften av alla verksamma ledare sannolikt inte passar som Leanledare. Därför är det högst troligt att många ledare behöver utvecklas eller ersättas om ett hållbart införande av Lean eller agilt förhållningssätt ingår i företagets/organisationens strategi.

En ledning, som med gemensamt synsätt, skapar kraft och riktning är nödvändig när man integrerar förändrade förhållningssätt i en organisation.

Att tydliggöra högsta ledningens förväntan på och ambitionsnivå för både nuvarande och kommande ledare i verksamheten är en viktig del i den strategin. Den klargör vilka kompetenser en ledare förväntas bygga och beskriver vilka värderingar som ska utgöra grund för och känneteckna ledarskapet. Tyvärr har denna del av förändringsarbetet vid införande av Lean och agila förhållningssätt oftast uteblivit. Resultatet har blivit en rad av misslyckanden inte minst för introduktion av Lean.

Jeffrey Liker (Författare till boken ”The Toyota Way”) har de senaste två åren upprepat mantrat ”Developing Lean Leaders is The Missing Piece in Lean Tranformations”.

Alla som har arbetat med Lean under längre tid och med flera projekt har stött på problemet med brister i ledarskapet. Tyvärr fortsätter misslyckandena i nya Leaninitiativ – nya organisationer och människor gör om misstagen. Det är inte ovanligt att man fortfarande möter organisationer där ledningen anser sig ”stå över” organisationens förbättringsarbete – och därför inte tillämpar leanprinciperna på de egna arbetsprocesserna.  Man ”lever inte som man lär”, vilket har förödande konsekvenser för engagemanget hos övrig personal i organisationen. Så, problemet förtjänar all tänkbar uppmärksamhet

Här finns några boktips:

Developing Lean Leaders at all Levels – Jeffrey Liker (2014),
Leading Change –
John P Kotter (2012),
Lean & Agil ledare, praktisk teori… – Ulf Wilder (2014)
Developing Lean Leaders at All Levels (inbunden)Omslag1-LeanAgil-bokLeading Change (inbunden)

0 No comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *