03
apr

Att organisera och driva förändring i små organisationer kräver inte alltid samma insatser som i stora organisationer. Kanske inte så svårt att förstå men ändå viktigt att påpeka. Att välja metoder och arbetssätt utan tanke på den miljö som man verkar i är lite blåögt och aningslöst. Det gäller också agilt. Agilt ledarskap i en stor organisation möter helt andra utmaningar än i en liten. Flera forskare och managementförfattare  har tagit fasta på detta och lanserar sina tankar både i artiklar och i böcker.

Det handlar inte bara om ledarutveckling. En annan realitet  är de stora skillnader som finns mellan agil organisering när det kommer till operativa strukturer i stora organisationer. Trögrörligheten i den etablerade hierarkin kräver en parallell nätverksorienterad struktur som har bättre förmåga att anpassa sig till den snabbrörliga omvärlden, menar bland annat John .P Kotter. Flera aktuella och publicerade forskningsarbeten finns också på området. Några av slutsatserna kan vara väl värda att ta med sig och reflektera över – framförallt om man står inför omvälvande förändringar i stora organisationer. Här är några tips med länkar till artiklar med vetenskaplig grund och två böcker med nära anknytning till ämnet.

Largescale organizational change and performance: An empirical examination

J Waclawski – Human Resource Development Quarterly, 2002 – Wiley Online Library

Managing successful organizational change in the public sector

S Fernandez, HG Rainey – Public administration review, 2006 – Wiley Online Library

Leading in a Culture of Change –  Michael Fullan (2007),
Accelerate –  John P. Kotter (2014)Accelerate (inbunden).Leading in a Culture of Change (häftad)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *