full
border
#666666
http://agiltledarskap.se/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://agiltledarskap.se/
#709c3e
style3
+46 587 559011

Projektkunskap

Använd formuläret när Du vill ha kontakt/anmäla intresse eller lämna synpunkt!


Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Kravet på organisationens möjlighet att anpassa sig till omvärldsförändringar ökar. Yrkesroller förändras i snabb takt. Ett livslångt lärande sätts alltmer i system både bland företag och myndigheter. Bakom förändringarna ligger en hårdnande global konkurrens, snabbare teknisk utveckling och förändring i samhällets krav. Behovet av en kompletterande organisationsform som projektets har uppmärksammats av många organisationer. Vissa organisationer där verksamheten eller produkterna har extremt kort livscykel använder idag projektet som dominerande arbetsform. I stora organisationer förespråkar många idag en flitig användning av nätverks- och gränsöverskridande utförarorganisationer som får uppgiften att ta den strategiska rollen när det gäller snabb anpassning eller krävande nyutveckling i agil anda. Då är kunskapen om projektorganisering i alla dess delar en språngbräda och struktur som är väl beprövad.

 

Möjligheten att driva projekt är mycket beroende av projektmognaden i den organisation som arbetet bedrivs. En projektmodell som arbetas in i organisationen med hjälp av utbildningsinsatser främjar utvecklingen av den. Någon automatik i förståelsen av projektarbete kan man dock inte vänta sig. Projekt ses ofta som en främmande och ibland lite hotfull företeelse som utmanar den ordinarie beslutsorganisationen.

 

Genom att sprida kunskap om hur man driver framgångsrika projekt ökar projektmognaden och förutsättningarna att använda projektarbetsformen som en kompletterande organisationsmodell.

 

Projektledarens roll är underskattad i de flesta organisationer som inte har en sedan länge etablerad projekttradition. Den innebär ofta att arbeta inom för verksamheten helt nya områden eller områden där det krävs genomgripande förändringar. Det är otvivelaktigt en komplicerad roll med många svåra uppgifter. Ofta är rollen förenad med krav på långtgående diplomati eftersom det formella inflytandet över den verksamhet där arbetet sker oftast är begränsat.

 

Till varje utbildning finns lättfattlig men utförlig dokumentation med övningar och exempel. Vi kan också anpassa utbildningen till de delar som känns mest intressanta. Vi har färdiga dokumentationer för olika behov som kan kombineras till en helt skräddarsydd utbildning.

 

 

Våra projektutbildningar:

 

Projektarbete –  Projektkunskap för deltagare i projekt
Projektledarrollen – Fokuserar projektledarrollens typiska möjligheter och begränsningar
Agil projektledare – Tar sin utgångspunkt i ett utvecklingsperspektiv för ledare i projektorganisationer
Relationer linje-projekt – Behandlar möjligheter och svårigheter med blandade organisationsformer
Att hålla projektet på rätt spår – Handlar om effektiv ledning, styrning och administration
Förändringsledare med projekt som arbetsform – Förändringsarbetets ABC
Lean Coach – Riktar sig mot praktisk ledning och införande av Leanfilosofi i en operativ verksamhet
Leanledarskap – behandlar krav på ledarskapskompetensen utifrån Leanfilosofin

 

Vill du veta mer om projektutbildningar – kontakta oss!

default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off