full
border
#666666
http://agiltledarskap.se/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://agiltledarskap.se/
#709c3e
style3
+46 587 559011

Afärsutveckling 1-2-3

Använd formuläret när Du vill ha kontakt/anmäla intresse eller lämna synpunkt!


Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Medveten affärsutveckling börjar med analys. Då är strategiska analysverktyg viktiga som hjälpmedel. Lönsamhetsmålet är centralt. Lönsamheten påverkas emellertid av en mängd faktorer, varav vissa har mer med företagets förvaltning att göra än med affärsutvecklingen. För att affärsutveckling ska bli en intressant och medveten del av företagets verksamhet behöver ett affärsorienterat förhållningssätt genomsyra verksamheten. Hos oss delar vi in kompetensutvecklingen för planerad affärsutveckling i tre huvudsakliga steg.

 

Affärsutveckling 1

– Är förberedande för affärsutvecklingsarbetet och innehåller affärsorientering, analysverktyg, teorier och modeller.

 

Affärsutveckling 2

– Behandlar själva affärsplaneringsarbetet med inriktning mot affärsutvecklingsprocessen, analyser, strategival och processledning.

 

Affärsutveckling 3

– Behandlar behovet och användningen av affärsplanen, dess innehåll, framtagningen och uppföljningen.

 

Till varje steg finns lättfattlig men utförlig dokumentation med övningar och exempel. Vi kan också anpassa utbildningen till de avsnitt som känns mest intressanta. Vi har färdiga
dokumentationer för olika behov som kan kombineras till en helt skräddarsydd utbildning. Här är några exempel på färdiga moduler för sådana ändamål:

 

Affärsorientering – ger förståelse för innebörden av affärsorientering
Affärsutveckling – visar hur ett planerat affärsutvecklingsarbete kan gå till.
Affärsmål strategi & medel – fokuserar på sambanden mellan affärsmål och dess genomförande.
Affärsorganisation – ger exempel på olika möjligheter att skapa effektiva affärsorganisationer
Affärsekonomi – affärsanalys – behandlar företagets ekonomi ur controllerperspektiv.
Affärsplanen – beskriver framtagningen av en affärsplan och hur den används.
Business Model Canvas – Vi har en anpassad modell för affärsmodellering. Lätt att förstå och lätt att använda. Workshop på 2-3 timmar och ni får en flygande start…

 

default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off