full
border
#666666
http://agiltledarskap.se/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://agiltledarskap.se/
#709c3e
style3
+46 587 559011

Praktisk affärsutveckling

Använd formuläret när Du vill ha kontakt/anmäla intresse eller lämna synpunkt!


Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

I en värld där förutsättningarna förändras allt snabbare och där strategier snarare är en medveten förändring under resans gång än en i förväg framanalyserad intelligent plan, bör man kanske modifiera sin syn på hur man bedriver affärsutveckling. Affärsutvecklingsprocessen omfattar inte bara framtagning av strategier, affärsplaner, affärsidéer etc. Den kan i högsta grad vara väldigt konkret och operativ. Att hantera kriser, omstrukturering och genomförandeprocesser av olika slag eller att kunna forma strategier som är livskraftiga även när förutsägelser och planer inte infrias. Affärsutveckling handlar om ständig pånyttfödelse och vitalisering av företagets affärsverksamhet. Affärsutveckling tangerar därför ofta kundrelationen:

En viktig del i affärsutvecklingsarbetet blir därför att försöka fastställa kundvärdet – att göra en kundvärdeanalys. Ökar produkten kundens konkurrenskraft? Är produkten/tjänsten bättre eller sämre än konkurrerande produkter/tjänster när det gäller dess påverkan på t ex löner, lager, förpackning, underhåll, miljö etc? Frågor som är av stor betydelse för kunden och som övervägs inför köp.

Våra utbildningsinsatser anpassas till de delar av affärsutvecklingsprocessen som är särskilt intressanta. Ibland handlar det om att ta fram en affärsplan och då kan vi snabbt höja kompetensen inför arbetet. Bara att förklara affärsutvecklingsprocessen kan ge nya insikter och omedelbara effekter i ett företags utveckling.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan utveckla dig och dina medarbetares kunskaper i affärsutveckling!

 

default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off