26
mar

För att skapa en tydlig modell för utveckling av Leanledarskap eller Agilt ledarskap behöver flera frågor arbetas igenom, besvaras, förankras samt omsorgsfullt kommuniceras i organisationen. Den ena utgångspunkten är då att ta reda på vilken typ av ledare företaget har för närvarande. Den andra är att lägga handlingsplaner för att nå dit man vill – […]