full
border
#666666
http://agiltledarskap.se/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://agiltledarskap.se/
#709c3e
style3
+46 587 559011

Author Archive

07
sep

Omkring 300 konsulter världen över använder det forskningsbaserade ledarutvecklingsprogrammet Leadership Agility. Efter mångårig forskning lanserade de båda forskarna Bill Joiner & Stephen Joseph sin banbrytande idé om hur ledarutveckling bör hanteras om man ska följa med i den turbulenta och snabbrörliga miljö som både företag och offentliga organisationer lever i idag. Sedan 2006 när man […]

24
apr

Att omfamna det agila genom att ändra rutiner och procedurer är bara halva vägen. Precis som för Lean är Agile mer av kultur är procedur. En kulturförändring är svårare eftersom den innebär beteendeförändring när det gäller att möta förändringar. Beteendeförändring som bygger på nya förhållningssätt och värden som gör att organisationen möter förändringar med nytänkande […]

03
apr

Att organisera och driva förändring i små organisationer kräver inte alltid samma insatser som i stora organisationer. Kanske inte så svårt att förstå men ändå viktigt att påpeka. Att välja metoder och arbetssätt utan tanke på den miljö som man verkar i är lite blåögt och aningslöst. Det gäller också agilt. Agilt ledarskap i en […]

26
mar

För att skapa en tydlig modell för utveckling av Leanledarskap eller Agilt ledarskap behöver flera frågor arbetas igenom, besvaras, förankras samt omsorgsfullt kommuniceras i organisationen. Den ena utgångspunkten är då att ta reda på vilken typ av ledare företaget har för närvarande. Den andra är att lägga handlingsplaner för att nå dit man vill – […]

15
mar

Vilken ledarkultur behöver vi – och vilken har vi? Hur ser ett effektivt ledarskap ut i vår organisation?   Många organisationer ägnar mycket lite tid eller reflektion över frågor av den arten. Ledarkulturen bör harmoniera med organisationens värdegrund, visioner och strategier. Allt förstås anpassat till den miljö och de uppgifter som faller på organisationen och […]

10
mar

I många organisationer längtar personalen efter delaktighet. I spåren på det går organisationen miste om motivation och engagemang som verkar i linje med verksamhetens mål. Alla har ett ansvar för att skapa den framgång man strävar efter i en organisation. Men i många organisationer fastnar ansvarstagandet hos personalen på en oförmögen ledning. En nyckel som […]

default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off