19
mar

Aktuell forskning säger:
”Det finns en mycket stor potential i att skapa utrymme för medarbetare att engagera sig i målmedvetet och långsiktigt förändringsarbete. Vad som krävs för att detta skall fungera är ett arbetsklimat som präglas av ett ömsesidigt förtroende, kontinuitet, professionalism och en grundläggande respekt för mänsklig mångfald.”

 

Det är en bra sammanfattning över några av möjligheterna och förutsättningarna när vi vill utveckla våra organisationer och verksamheter.
Det är också en bra utgångspunkt för en intern dialog när man står inför en förändring eller en av omständigheterna påkallad större utveckling av verksamheten.

Vad står orden för i vår verksamhet?
Har vi respekt för våra olikheter?
Kan vi känna ömsesidigt förtroende?
Kan medarbetarna känna sig delaktiga i den vision som tas fram?
Delas analysen av hur det är idag av alla?

Börja i rätt ände med förändringarna!

0 No comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *